مجله زندگی

جملات صبح بخیر عزیزم کوتاه و بلند،رسمی و عاشقانه{70 جمله با کلاس}

جملات صبح بخیر عزیزم کوتاه و بلند،رسمی و عاشقانه{70 جمله با کلاس}

جملات صبح بخیر عزیزم کوتاه و بلند،رسمی و عاشقانه{70 جمله با کلاس} در ادامه کجکوعه کاملی از بهترین جملات صبح بخیر را جمع آوری کرده ایم

جملات صبح بخیر عزیزم کوتاه و بلند،رسمی و عاشقانه{70 جمله با کلاس}

در این نوشته از بخش جملات عاشقانه پرتال دلبرانه قصد داریم تعدادی جملات صبح بخیر برای شما عزیزان درج نماییم.

با توجه به اینکه همه ما فقط می خواهیم به خاطر آنچه هستیم مورد علاقه و احترام قرار بگیریم.

پس می توانیم با گفتن جملات صبح بخیر و دیگر جملات عاشقانه به طرف خود این موضوع را بفهمانیم.

بنابراین ، بگذارید کسی بفهمد که او را دوست دارید ، یکی از گرانبهاترین هدایایی است که می توانید به او بدهید. گفتن جملات عاشقانه است.

این کلمات از این جهت قابل توجه هستند که وقتی عشق پدیدار می شود

به این معنی است که شما مثبت و منفی ، خوب و بد ، شاد و غمگین و فراز و نشیب های یک رابطه را درک کرده اید.

بسیاری از مردم به دلیل ترس از طرد شدن ، مانع اشتراک گذاری عشق و قدردانی خود از دیگران می شوند.

بنابراین ، گفتن “دوستت دارم” واقعاً می تواند نشان دهنده آسیب پذیری و صمیمیت واقعی بین شما و همسرتان باشد.

هر وقت به طور کامل تری از شخصی مراقبت می کنید و به او می گویید چقدر اهمیت می دهید ، ارزش خود را افزایش می دهید.

جمله “من تو را دوست دارم” همچنین می تواند به این معنی باشد که شما نیز خود را دوست دارید و از آن قدردانی می کنید.

لذا تقاضا داریم در ادامه با بهترین جملات صبح بخیر که جمع آوری شده برای شما با ما همراه باشید.

جملات صبح بخیر

یڪ صــبح بخــیر هایے هم هست

ڪہ براے شنیدنـــش

از صبـــحِ زود بیدار مے شوے

و بعــــدِ آن

تازه مے خواهے سَر بہ تنِ دنیا باشد

تازه مــے خواهــے

چشـمِ دیدنِ فردا را هم داشتہ باشـے

تازه مـــے خواهـے

بنشینـے و زنده بودنت را زندگے ڪـنے

بنشینــے و تماشــــا ڪـنے ڪــہ

خوشــے از ســـر و ڪـولِ آن روزِ تـــو

بالا مـــے رود ‌

قبول ڪـن ڪہ گاهے تمامِ روزِ تو ،

بہ همیـن صبح بخیر عزیزم هاےِ

یڪــے بستگــــے دارد

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

بغلــے بایـــد باشــــد،

تا صـــبح دســـتت بگیــــرد و از جایـــت

بلنـــد ڪــند

سنگینــےِ خـــواب صبـــح را ،

جــز شـــوقِ گــرماےِ وجـــودِ اونڪـــہ

دوستــش داریم نمــے توانــد سبڪ ڪـــند

و شڪــرانـــہ ے ڪسے ڪـــہ

هســت تا دوســـتش داشتـــہ باشیــــم

و دوستـــمان داشتـــہ باشــــد،

همیـــن اشــتیاقِ پلــڪ گشــــودن ها و

بیـــدار شــدن هایـــمان هـــست

چقـــــدر

آروزهایــمان ڪوچڪ امــــــا

دل نشـــین اســـت

وقتــــے ڪـســے هســـت ڪــہ ڪـــنارش

دلــبــرے ڪـــنیم.

و مــــن عاشــــقِ

ســــلام

صبـــح بخیــر گفتن هاے او هســـتم

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

صبـــح بخیــر نمــے شـــود

اگـــر صـــداےِ مــردانـہ ات نباشـــد

لباس هاےِ چهـــارخانـہ اگـــر بر تـــنِ تو

باشد زیبایـے معنا پیدا مــے ڪـند!

حتــے فڪــرِ بــغل ڪــردنش

و ســرگذاشتن بر روےِ شانــہ هایش

آدم را بــہ اغمایــے همیشگــے میبرد

صبحانـــہ خــوردن بــدون یار،

زهـــرِمار خـــوردن اســت!

فڪــرش را بڪــن روبـــہ رویـــت

بنـــشیــند و تــو با طعــمِ لبانش

چایـت را شیــرین ڪــنــے،

و با آرامــشِ چشــمانش زندگـــے را

تـــمـــدیـــد ڪــنــے

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

مانـــده ام امـــروز صـبـــح

تــــو را با ڪــدام واژه ے عاشــقانـــہ

صـــدا بزنـــــم

دیگــــــر

نـــفســــم ، عشــــقــــم ، دلبــنــــدم

تڪــرارے ترین عاشقانــہ هاے دنیاست

اصـــلا بیــا امـــــروز

از همیـــن فاصلــــہ ے دور

تـــــو را بغــــل ڪــنم

و آرام ببوســــمت

بگـــذار نجواے دلم را بـہ آهستگے

ڪــنــارِ گوشـــت زمزمــہ ڪـــنم

و بگویــــم : چقــــدر “دوســتت دارم”

واے !!

چــہ صبحـــے میشـــود امـــروز

وقتــــــے خـــورشید

از آغـــوشِ ما طلــــوع ڪــــند

جملات صبح بخیر زیبا

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

دوستــت دارم هاے آخـــرِ شب

نــہ اینڪــہ بــے ارزش باشــــند

اما مـــن معتــقدم بیشــتر از آنڪــہ

کــارِ دل باشـــد

همـــہ نـــہ ، امـــا خیلــے از آنهـــا

ڪــار هورمــون هاے لعنتـے است

امــا بجایش دوســتت دارم هاے سر صــبح

اینهـــا واقعے اند، اصـیل ترند

ڪـدام آدمـــے سر صــبح بیڪــار است؟

هیــــچ ڪـس

حتـے بیڪـارهایــشان هــم سر صــبح خوابند

یا از ڪـارش زده

یا از خوابـــش

در هــــرصورت این دوســتت دارم

از دل اســــت

این دوســتت دارم ارزشِ دیگرے دارد

‘صبــح قشنــگت بخیــر عـزیـــزِ دلــــم’

خـــیلے دوســـت دارم

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

ســــلام پنجشنبه زیباتون بخیر آخر هـفته تون بی نظیر عشق و‌ زیبایی طبیعت گوارای وجودتون بـاد گذر ثانیـه های عمرتون توام با آرامش خیر و برکت و مهربانی روزتـون قـشنگ دلتون شـاد شـاد عاقبتتون بـخیر

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

بوسه ات را باید با قهوه ام به هَم بزنم. بیدار شو! من بدون دوست داشتنت. صبحانه که هیچ، صبح هم از گلویم پایین نمیرود صبح بخیر

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

فصل ها برای درختان هر سال تکرار می‌شوند اما فصل های زندگی انسان تکرار شدنی نیست تولد، کودکی، جوانی، پیری امروزت را دریاب صبح بخیر

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

زندگی نیست بجز عشق بجزحرف محبت به کسی ورنه هرخار و خسی زندگی کرده بسی زندگی تجربه تلخ فراوان دارد دو سه تا کوچه وپس کوچه و اندازه یک عمـر گلستان دارد

صبح یکشنبه بخیر

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

آرامش رهایی از طوفان نیست بلکه آرام زندگی کردن در میان طوفان هاست! انسانهاى شاد دنیاى درونشان را میسازند، انسانهاى غمگین دنیاى بیرونشان را سرزنش میکنند.

صبح شنبه بخیر

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

تو خودت صبح دل انگیز جهانی به خدا پس تو ای صبح دل انگیز جهان صبح به خیر

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

با نان و پنیـــر و چایــــی و

صبح بخیر

با تو چه تمامِ لحظـــــه هایم

عسلی ست

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

صبحت بخیر را طوری بگو

که عزیزم ها و جانم هایش

آزاد شود و بریزد به رگ هایم

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

 گنجشک و هــــوای پــاک نم نم دارم

صبحــــانه ی شعر و چــایی دم دارم

لبـخند بـــزن پنجره هـــــا را وا کـن

یک “صبــــح بخیر” این وسط کم دارم ….

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

نورخورشید ز چشمان تودیدن دارد

چای هل دار ز دست توچشیدن دارد

گفتن صبح بخیری که همه میگویند

ازلب حادثه خیز تو شنیدن دارد …

جملات صبح بخیر رسمی

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

صبح بخیر گفتن های با چشمان خواب آلود و لبخند اول صبحت شیرین ترین حادثه تا همیشه ی عمر من است و با دنیا هم عوضش نمیکنم، حال هر کجا که باشم، هر کجا که باشی…

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

می‌گویند دنیا متعلق به کسانی‌ست که زود از خواب برمی‌خیزند.

این دروغ است!!

دنیا متعلق به کسانی‌ست که از بیدار شدن خود خشنودند.

صبح سرد و پاییزی تون بخیر

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

سلام من بہ صبح بہ این طلوع قشنگ

بہ آفتاب و نسیم بہ این شروع قشنگ

سلام من بہ هوا بہ باغ و دشت و دمن

بہ شاخہ های درخت بہ سبزہ ها و چمن

سلام من بہ دوستانم

صبح شما بخیر

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

سلام صبحتون بخیر روزتون سرشار از نور امید تو این هوای سرد تنور دلتون گرم…

بخار روی چای می‌گوید فرصت کم است زندگی را تا سرد نشده باید سر کشید

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

وقتی با خدا حرف میزنے هیچ نفسے هدر نمے رود

وقتی منتظر خدا باشی هیچ لحظه اے تلف نمیشود

وقتی به خدا اعتماد ڪنے هرگز رنگ شکست را نخواهے دید

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

به به چه نسیمی، چه هوایی سرِ صبح به به چه ســــــرودِ دلگشایی سرِ صبح

صبحانه یِ مــــــن بهشتی از زیبایی ست پیچیده چه‌عطرِ خوشِ‌چایی سرِ صبح

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

دروازه های قلبم رابه روی خوبیها می گشایم پروردگارا تو را سپاس میگویم که قدرت سکوت را به من عیان ساختی، آرامشی که در هر گام بر من پدیدار میشود را سپاسگزارم خداوندا یاریم کن بر کلامم مسلط باشم و با نارضایتی سکوت نکنم حرفی را که بر زبان میرانم ناحق و خارج از عدل نباشد آبرویی را بر آب و کاشانه ای بر باد ندهم، بار الها! تو یاریم کن تا با کنایه غبار ناراحتی بر روابطم،و با بی حرمتی چراغ دلی را به خاموشی ننهم، ایزدا،عشق سرمایه هر انسان است،مرا سرمایه دار خوبیها قرار ده.

“سلام صبح زیباتون بخیر دوستان”

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

کاش دنیا بفهمد که زمین ثابت است… هر روز.. خورشید به عشق زیباترین دختر دنیا زمین را دور می زند… سلام زیباترین دختر دنیا … صبحت بخیر

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

ﭼـﺸـﻤـﻬـﺎ ﺭﺍ بستم … و باز،باز کردم این صبح ﺟـﻮﺭ ﺩﯾـﮕـﺮ ﺩﯾـﺪﻡ … ﺑـﺎﺯ ﻫـﻢ ﻓـﺮﻗـﯽ ﻧـﺪﺍﺷـﺖ … ﺗـــــﻮ ﻫـﻤـﺎﻥ عزیز،عزیزی سلام عزیزم.صبحت بخیر

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

“عشقم” عاشقانه هایم کجا به پای صبح بخیر هایت می رسد تو لب باز کنی تمام غزل های دنیا از صبح بخیر هایت می ریزد

صبح بخیر زندگیم❤️

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

امروز در آهنگ صبح شعـرے باید گفت پُر از طلوع

قصہ اے باید گفت پُر از هیجان و ترانہ باید خواند پُر از پرواز

صبحتان پُراز احساس

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

فرشته هایی در‌قالب انسان در‌این دنیا افریده شدند

تا انگیزه ای برای شروع صبح دیگران باشند

صبحت بخیر فرشته ی من

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

میخواهم تمام شهر را باخبر کنم

که بدانند صبح بخیر هایت با من چه میکند

عجب آشوبی میشود دلم..!

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

بوسه ات را باید با قهوه ام به هَم بزنم… بیدار شو! من بدون دوست داشتنت… صبحانه که هیچ، صبح هم از گلویم پایین نمی رود…

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

هر صبح!

پلکهایت؛ فصل جدیدی از زندگی را ورق میزند،

سطر اول همیشه این است:

“خدا همیشه با ماست”

جملات صبح بخیر کوتاه

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

لبخند خدا یعنی همین باز شدن پلک های هر روزت…

دوباره امروز متولد شدی “آدم”

پس خجسته باد هر روزت…

( صبحتون بخیر دوستان)

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

هر طلوعی تولدی دوباره است

و هر تولدی شروعی دوباره!

صبحتون بخیر

لبتون خندون

دلتون بی غم

زندگیتون پر از عشق و امید

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

سلام صبح شده،

شیشه مه گرفته ی زندگیت را پاک نمی کنی؟

منظره قشنگی در انتظارته…

امروز، اولین روز بقیه ی زندگی توست.

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

با آغاز هر صبح شاد باش و بخند دوست بدار فراموش ڪن مهربان باش

سلام صبحتون بخیر?

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

بار دیگر “صبح” شد

بیدار شد این زندگی

ای تمام حس بودن های من

“صبحت بخیر” … ❤️

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

فرقی ندارد

چه ساعت از شبانه روز باشد

صدایت را که می شنوم

خورشید در دلم طلوع می کند

من هیچ ام

در تمامِ هیچِ من همه ای …♥️

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

و اینجا… و اینجا… صبح… از ساحت مقدس لبخندهای تو ثانیه می شمارد! کسی آن سوی جهان تو افق را… در پس دوستت دارم‌ های تو به سحر کشانده؛ تا بیایی گره بگشایی…

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

صبح است… و این فاصله میان ما اندک! فقط به اندازه ی… یک ‌بوسه ی دیگر به سمتم قدم بردار…

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

من از تــمام صبح هایم فقط همانی را به یاد دارم که تو در آغوش من لبخند می زدی… وگرنه باقی طلوع ها همگی شب اند بی تــو !

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

هر صبح…. گل های قالی را … به یمن قدوم تو … آب و جارو می کنم… و باد را مهمان گیسوان پریشانت… برخیز من به خورشید چشمان تو سخت معتقدم

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

امروز … تو صبح من باش! برای تمام خستگی هایم… برای تمام این تاریکی ها … صبحی باش … که پایان می دهد … تمام شب های دلواپسی را!

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

گاه بیان احساسات دشوار است… ولی می خواهم بدانی… که تا چه حد دوستت دارم… صبح هنگام که چشم می گشایم… و تو را در کنار خود می بینم… از با تو بودن… شادمان می شوم… به تو احترام می گذارم… تو را تحسین می کنم… با تمام وجود دوستت دارم… هر روز صبح… که چشم می گشایم… و تو را در کنار خود می بینم… می دانم هر چه پیش آید… اهمیتی ندارد… آن روز، روز خوبی خواهد بود…

جملات صبح بخیر با کلاس

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

بیا و روی صبحهایم نازل شو از عطر تنت مستانگی دل را رقم بزن و نگاهت را به شیدایی دستانم گره بزن چه می شود این صبح اتفاق بیفتی ؟

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

“صبح” را… روی فرکانس چشمانش تنظیم کن و روی مدار عاشقی… قطبهای دلت را به واژه ی “دوستت دارم” نرم کن

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

صبح ها… دلواپسی هایم را… در عطر تنت گم می کنم… و با صبح‌ بخیر ‌چشمانت … نفس می گیرم …..

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

تو با صبح شکوفا می شوی… نفس نفس … در من جان می گیری … و آفتاب را… با چشمانت به خانه ام می آوری… بگذار این صبح… یادگار مهر تو باشد…

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

صبحانه ام، یک فنجان ، چای بهارنارنج است کمی از تو! وقتی ، رسم عاشقیت همین ، صبح بخیر های دور و نزدیک است …

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

‌‌صبح جمعه ات به خیر! هر کجا هستی… به یادِ من باش… من با تو چای نوشیده‌ام… سفرها کرده‌ام… از جنگل… از دریا… از آغوش تو شعرها نوشته‌ام.. رو به آسمانِ آبی پرخاطره … از تو گفته‌ام،… تو را خواسته‌ام… آه ای رویای گمشده! هر کجا هستی … صبح جمعه‌ات به خیر…

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

عطر نارنج، بوی صبح… برای دوست داشتنت … آفتاب را… در فنجان شعرم نشانده ام….

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

عطر بهار نارنج… از فنجان تو، بیرون می زند! و صبح… از لابه لای پرده سر می زند کنار دلتنگی اتاق! آفتاب که داغ می شود، با خنده ای شیرین عشق را، با فنجانت سر می کشم …

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

هر صبح… از نگاهت … عشق را می شود… بوسه بوسه نوشید …

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

فکرش را بکن… صبح شده باشد… آفتاب از لابه لای پرده های اتاق … کولی بازی در بیاورد … گنجشک های صبح پشت پنجره… و” تو” مرا صدا بزنی که بیدار شو ! می ترسم خواب باشد ! می ترسم چشم که باز کنم تو… صدایم بزن…. من خودم را به خواب می زنم … برای همیشه ! تو فقط صدایم بزن… صبح شده!

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

بخیر می شود …. این صبح های دلتنگی… ببین که روشنم از… یادِ خوبِ لبخندت . . .

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

از عطر نارنج ها، خبر بیاور … از آواز قناری ها … و آسمانی صاف … و آفتاب و زمین، که صبح را، به آغوشت رسانده تا طلوع بهار به نوبرانه های عشق برسد! تو دست هایت عطر زندگی می دهد …

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

خورشید را بگو که نتابد ز پشت ابر چون صبح من به خنده‌ات آغاز میشود…

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

چه آغاز باشکوهی است شفاعت آفتاب وقتی که صبح از چشمان تو طلوع میکند تا کجا ی تمنا پرتابم میکنی که جان شیفته ام تشنه آغوش خورشید است …

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

صبح که می‌شود قلبم را از نو برایِ کنارِ تو تپیدن کوک می کنم این یعنی خودِ خود زندگی …!

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

صورت خواب آلودت، چشمهای پف کرده، کمی دلبری در آغوشِ من، با دو فنجان چای و چند لقمه ای نان و پنیر و بوسه ای آرام بر لبانت، این صبحِ کسل کننده را بخیر میکند…

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

چه خاص می شود چه زیبا می شود… وقتی هر روز تو زیباترین اتفاق زندگی ام باشی… و من هر روز صبح برایت از پنجره ی عاشقی…

جملات صبح بخیر برای عشقم

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

صبح ها دیر تر از من از خواب بیدار شو تو نمی دانی تماشایِ تو در جِلدِ خواب چه می کند با حالِ پریشانم…

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

همه چیزش از صبح شروع می شود روز و من ، از تو … با صدایت که می گویی صبح است ، بلند شو تا ببوسمت …

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

صبحانه ام، یک فنجان ، چای بهارنارنج است کمی از تو! وقتی ، رسم عاشقیت همین ، صبح بخیر های دور و نزدیک است…!

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

صبح‌ها را لبخندی بچسبانید گوشه لبتان!☺️ دلیلش مهم نیست. اصلا نیازی به دلیل ندارد لبخند است دیگر،? هفت خان رستم که نیست! یک لیوان چای تازه دم بنوشید،? یک موسیقی خوب برای خودتان پخش کنید? و گذشته و آینده را بگذارید به حال خودشان. مهم، همان صبح، همان لبخند، همان چای، همان موسیقیست!❤️ سلام صبحتون به خیر

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

آرزو می کنم لحظه لحظه ها تون?

قرین این پنج حرفی ساده باشد ?

?? آرامش ??

سلام صبحتون به خیر

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

صبح را آغازمیڪنیم بانام خدایی ڪه همین نزدیڪیهاست خدایی ڪه در تار و پود ماست خدایی ڪه عشق رابه ما هدیه داد وعاشقی را درسفره دل ما جای داد? امروزتون متبرک به نگاه خدا

?بسم الله الرحمن الرحیم?

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

آرامش یعنی قایق زندگیتان را دست کسی بسپارید که صاحب ساحل آرامش است…?

الابذکرالله تطمئن القلوب??

امروزو هرروز از خدای مهربان قشنگترین، آرامش‌بخش‌ترین و بهترین روز را برایتان آرزومندم?

صبحتون بخیر و شادی

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

و تنها خداست? که هر روز صبح? از نشان دادن خورشیدش? به آنها که اهل دیدن هم نیستند? هرگز خسته نمی شود !❤️

سلام✋? اول هفته‌تون بخیر و سلامتی

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

در این هوای سرد زمستونی❄️ الهی تنور دلتون گرم❤️ زندگیتون سبز? لحظه هاتون بدون غم? و چرخ روزگار به کامتون باشه?

سلام ? صبحتون بخیر

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

دمیدن خورشید ،? ڪَردش روز و شب ،? باریدن باران و? همه اتفاقات خوش ? جهان هستی? تنها بخاطر توست… ? چون خدا عاشق توست…❤️ پس عاشقانه? زندڪَې ڪن ? و از آن لذت ببر…?

سلام ، صبح زیبای زمستونی‌تون بخیر

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

طلوعِ صبحی دیگراز زندگی بر شما مبارک❄️

دلتون شاد?

از غم ها آزاد?

خانه امیدتون آباد?

زندگی تون بر وفق مراد…?

سلام? صبح زمستونیتون زیبا

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

آرزو می کنم

♥️در ایـن روز زیبـا

?رویاهاتون دست یافتنی

♥️و دلتـون شـاد باشـه

?غمی تـوی دلتـون لونه نکنه

♥️خنده از لب قشنگتون پاک نشه

?و دنیـا هـمیشه بـه کـامتـون باشـه

♥️صبح پاییزی تـون بـخیر و خـوشی

✤✤✤✤◆◆◆✤✤✤✤

? مطالب مرتبط دیگر ?

جملات ناب روانشناسان معروف

جملات گریه دار کوتاه

جملات انگیزشی

جملات عاشقانه

جملات طنز و خنده دار

جملات عاشقانه ناب

متن غمگین | ۱۱۰ متن بلند و کوتاه غمگین عاشقانه برای استوری و پست

متن جدایی | ۵۰ متن زیبا کوتاه و بلند درباره جدایی غمگین و عاشقانه

متن دوست دارم | ۱۱۰ متن دوستت دارم بلند و کوتاه متفاوت برای عشقم

متن درباره فصل بهار | ۱۱۰ شعر و متن در مورد فصل بهار عاشقانه و زیبا

متن وفاداری | ۱۰۰ جمله عاشقانه و زییبا در مورد وفاداری به عشق

متن بهم رسیدنمون مبارک | ۹۰ متن یکی شدنمون مبارک جدید عاشقانه

دلنوشته عاشقانه | ۱۱۰ نوشته زیبا کوتاه و بلند برای عشقم مخصوص اینستا

متن بی احساسی | ۱۱۰ متن با موضوع بی تقاوتی و سرد شدن روابط با کلاس

متن تنهایی | ۱۱۰ متن کوتاه و بلند زیبا در مورد تنهایی و خلوت

شعر برای همسر | ۱۱۰ شعر کوتاه و بلند عاشقانه برای همسر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات من را ذخیره کن تا در آینده نیازی به ورود اطلاعات نداشته باشم

منبع

جملات صبح بخیر عزیزم کوتاه و بلند،رسمی و عاشقانه{70 جمله با کلاس}
delbaraneh.com

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا